Strona główna » Partnerzy

Partnerzy

Dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Najstarsza uczelnia niepubliczna w województwie kujawsko-pomorskim założona w 1995 roku przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce o charakterze społecznym. Prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Obecnie oferuje studia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe (studia we Włocławku i w Nowym Targu), budownictwo, ekonomia, energetyka, fizjoterapia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna transport, wychowanie oraz inżynieria mechaniczna (studia w Grudziądzu).

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem utworzonym przez gminę miasta Włocławek. Działa jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której gmina miasto Włocławek posiada 100% udziałów. Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest zaopatrzenie miasta w ciepło, jego wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja. MPEC to wiarygodna firma działająca na włocławskim rynku ciepła od ponad 46 lat.

Na przestrzeni wielu lat system ciepłowniczy przedsiębiorstwa rozrastał się w harmonii z nowopowstającymi dzielnicami Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe. Systematycznie rozbudowywana sieć dystrybucji sprawia, że wytworzone przez przedsiębiorstwo ciepło staje się coraz łatwiej dostępne dla potencjalnych odbiorców.

Długotrwałe i zorganizowane działania ukierunkowane na klienta i jego potrzeby oraz stworzona kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie oparta na zaufaniu i zaangażowaniu pracowników w realizację celów biznesowych Spółki dała wymierne efekty:

  • do dyspozycji mieszkańców miasta Włocławka oddano w przedsiębiorstwie Biuro Obsługi Klienta,
  • w roku 2004 Spółka MPEC uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
  • w roku 2008 poszerzono dodatkowo Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 o wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych.

Realizowana polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa nacechowana wysoką odpowiedzialnością i społeczną wrażliwością, przekłada się na mierzalne rezultaty dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza powodując wzrost jego jakości w otoczeniu.

Efekty związane z realizacją optymalnej strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa godzącą interes odbiorców, ekosystemu i interes Spółki, od wielu lat są dostrzegane przez niezależne ciała opiniotwórcze i kapituły wręczające różnorodne nagrody i wyróżnienia.

Zdobyte nagrody, rosnąca satysfakcja i zadowolenie klientów z działalności przedsiębiorstwa to mierniki dokonań i osiągnięć Spółki.

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

Założona w 2013 roku.

Organizacja pożytku publicznego – KRS 0000478339

 

Biuro Projektu

pl. Wolności 1, pok. nr 26 (II p.),
87-800 Włocławek

660 457 526

fundacja@ksw.wloclawek.pl

projekt 27 project

realizacja Internet Projects